دانلود مقاله تجزيه و تحليل سيستمها و روشها | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی
:: با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود مقاله تجزيه و تحليل سيستمها و روشها :

سقف و انواع آن

غالب محققان،‌دانش پژوهان و كسانيكه با تكنيك تجزيه و تحليل سيستمها و روشها آشنايي دارند بر اين عقيده اند كه براي تجزيه و تحليل سيستمها و روشها نمي توان يك تعريف جامع و مانع كه معرف صحيح و دقيق آن باشد بيان كرد. نويسندگان مختلف، با توجه به سليقه يا منظور خاص خود، اين اصطلاح را تعريف نموده اند:

1-   نورمن بريش: تجزيه و تحليل سيستمها و روشها عبارتست از مطالعه و بررسي به منظور بهبود بخشيدن به سيستمهاي خدماتي (سرويس دهنده) كنترل كننده و هماهنگ كنندة عمليات يك سازمان. بدين ترتيب، تجزيه و تحليل سيستمها و روشها، خطي مشي آيندة سازمان را مشخص مي كند و با ايجاد يك روش كنترل صحيح، اجراي دقيق طرحهاي پيش بيني شدة آيندة سازمان را تضمين مي نمايد.

2-   آلن ديويس: تجزيه و تحليل سيستمها و روشها را يك وظيفه و كار ستادي و تخصصي تلقي مي كند كه هدف آن مطالعه، بررسي و بهبود بخشيدن به كلية سيستمها و روشهاي موجود در يك سازمان است.

نويسنده اي به نام «چارلز ميكس» تعريف خود را به تجزيه و تحليل مديريت امور دفتري محدود  مي كند و اين تعريف بدين گونه است: «تجزيه و تحليل عبارت است از مطالعة جامع و كامل سيستمها و روشهاي سازمان به منظور بهبود بخشيدن و ساده كردن تمور دفتري»

واضح است كه در اين تعريف، سيستمها و روشهاي اداري و دفتري بيشتر مورد توجه قرار گرفته و عقيده وي اين است كه پي بردن به مسائل و مشكلات اداري و دفتري و بهبود بخشيدن به آنها در بهبود وضع كلي سازمان، اثر قابل ملاحظه اي خواهد داشت.

نويسندة ديگري، تجزيه و تحليل را منحصربه امور اداري مي داند آن را چنين تعريف مي كند: «تجزيه و تحليل اداري عبارت است از مطالعه و بررسي مسائل و مشكلات اداري از نظر وظايف متصديان مربوطه و روشهايي كه براي انجام آن بكار مي رود  و كشف عامل پيدايش اين علل و طرح و تنظيم پيشنهادهاي لازم به منظور حل آنها.

فهرست

فصل اول
تعاريف، وظايف و مسئوليتها
بخش : تعريف اصطلاحات
سيستم
روش
شيوه يا متد
تعريف تجزيه و تحليل سيستمها
مفروضات (داده ها)
تعريف اطلاعات
تعريف فرم
بخش : وظايف و مسئوليتها
دلايل آغاز تجزيه و تحليل سيستمها
فوايد تجزيه و تحليل سيستمها و روشها
تحليل گر سيستم كيست؟
تحليل گر سيستم و نقش او در فرايند تجزيه و تحليل و طراحي سیستم
فصل دوم
مراحل تجزيه و تحليل سيستمها و روشها
مرحله يكم: شناخت مشكل و تبيين آنها
مرحله دوم: ايجاد فرضيه
مرحله سوم: گردآوري اطلاعات
كتابخانه
استفاده از اسناد و مدارك و بايگانيها
جداول و نمودارهاي سازماني
مشاهده
الف – مشاهدة مستقيم
ب – مشاهدة غيرمستقيم
پرسشنامه
الف – پرسشنامه آزاد
ب – پرسشنامه ثابت
مصاحبه
الف – مصاحبه آزاد
ب – مصاحبه منظم
مرحله چهارم: طبقه بنيد اطلاعات
جدول
نموادار
الف – نمودار خطي
ب – نمودار ميله اي يا ستوني
ج – نمودار دايره اي
د – نمودار فضايي
هـ  نمودارهاي سازماني
مرحله پنجم: تجزيه و تحليل اطلاعات
مرحله ششم: نتيجه گيري و ارائه راه حل
نحوه ارائه حل
همخواني با برنامه هاي سازمان
ارائه چند راه حل به جاي يك راه حل
مطابقت با قوانين و مقررات
قابليت اعمال
تناسب بين هزينه اجرا و منافع حاصله از اجراي طرح
سهولت اجرا
مرحله هفتم: تهيه و تنظيم گزارش
مرحله هشتم: اجرا
مرحله نهم: آزمايش طرح جديد
مرحله دهم: استقرار طرح جديد
الف – روش موازي يا هم زمان
ب – روش تدريجي يا مرحله اي
ج – روش يكباره
د – روش اجراي آزمايشي
مرحله يازدهم – ارزيابي عملكرد

دانلود مقاله تجزيه و تحليل سيستمها و روشها

قیمت : 4800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
© Copyright filedoc.ir 2009-2012