روانشناسی روابط دختر و پسر

خيابان جاي مناسبي براي يافتن شريك زندگي نيست

بررسي علل‌ و ريشه‌ اين‌ ناهنجاري‌ اجتماعي‌

دوستي‌هاي‌ خياباني‌ بين‌ دختر و پسر ايراني‌ را چگونه‌ تجزيه‌ و تحليل‌ مي ‌كنيد؟

به‌ طور كلي، در آغاز نوجواني‌ به‌ علت‌ بيداري‌ غرايز و شدت‌ حالات‌ هيجاني، گرايش‌ دختران‌ و پسران‌ به‌ دوستي‌ با جنس‌ مخالف‌ بيشتر مي ‌شود. داشتن‌ دوست، اعتماد به‌ خود را تأييد و تقويت‌ مي ‌كند و نيازهاي‌ عاطفي‌ و احساسي‌ را تا حدي‌ تأمين‌ مي ‌نمايد؛ و در صورتي‌ كه‌ پيوند دوستي‌ گسسته‌ شود، شخص‌ نسبت‌ به‌ ارزش‌هاي‌ وجودي‌ خود دچار شك‌ و ترديد مي‌ شود.

بعضي‌ از پسران‌ ايراني، داشتن‌ دوست‌ دختر را نوعي‌ محبوبيت، قدرت‌ اجتماعي‌ و موفقيت‌ براي‌ خود محسوب‌ مي‌ كنند و در شرايطي‌ كه‌ توانايي‌ تشكيل‌ خانواده‌ از طريق‌ ازدواج‌ را ندارند، عده‌اي‌ از آنان، نيازهاي‌ جنسي‌ و عاطفي‌ خود را از طريق‌ دوستي‌هاي‌ افراطي‌ برطرف‌ مي ‌نمايند. متقابلاً برخي‌ دختران‌ ارتباط‌ با پسران‌ را نوعي‌ جذابيت‌ براي‌ خود تلقي‌ مي‌ كنند، و متأسفانه‌ اكثر قريب ‌به ‌اتفاق‌ اين‌ دختران‌ تصور مي‌ كنند كه‌ اين‌ دوستي‌ها به‌ ازدواج‌ منتهي‌ مي ‌شوند.

اصولاً تحول‌ عاطفي‌ دختران‌ متفاوت‌ از پسران‌ است. پسران نسبت‌ به‌ جنبه‌ غريزي‌ تخيلات‌ خود غافل‌ باقي‌ نمي‌ مانند، اما دختران‌ در اين‌ دوستي‌ها معمولاً به‌ دنبال‌ عشق‌ آرماني‌ و رمانتيك‌ هستند. آنها اين‌ عشق‌ را آسماني‌ و پاك‌ مي ‌دانند و خيانت‌ در آن‌ را گناهي‌ بخشش ‌ناپذير مي ‌شمارند. با اين‌ توصيف،‌ دوستي‌ هاي‌ دختر و پسر ايراني‌ كمي‌ شباهت‌ به‌ دوستي‌ موش‌ و گربه‌ دارد. پسر جوان‌ در جست‌ و جوي‌ لذت‌هاي‌ جنسي‌ خود با وعده‌هاي‌ فريبنده‌ و دروغين، دختر جوان‌ را تسليم‌ خواسته‌ هاي‌ خود مي‌ كند. پس‌ از مدتي‌ روابط‌ نامشروع، و در پي‌ آن‌ تسليم ‌نشدن‌ پسر براي‌ ازدواج، دختر جوان‌ دچار آسيب‌ رواني‌ مي ‌شود و احساس‌ افسردگي، پوچي‌ و بي‌ ارزشي‌ مي ‌كند. متأسفانه‌ در فرهنگ‌ ايرانيان، آسيب‌هاي‌ اجتماعي، تربيتي‌ و رواني‌ چنين‌ دوستي‌هايي‌ بيشتر متوجه‌ دختران‌ است‌ و مرد ايراني‌ بدون‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتي، تجربه‌ هاي‌ متنوع‌ اين‌ دوستي‌ها را پشت‌ سر مي‌ گذارد.

فهرست

بررسي علل‌ و ريشه‌ اين‌ ناهنجاري‌ اجتماعي‌

دوستي‌هاي‌ خياباني‌ بين‌ دختر و پسر ايراني‌ را چگونه‌ تجزيه‌ و تحليل‌ مي ‌كنيد؟

دوستي‌هاي‌ خياباني‌ تحت‌ تأثير چه‌ عواملي‌ شكل‌ مي ‌گيرند و افزايش‌ مي ‌يابند؟

آيا اين‌ دوستي‌ها به‌ ازدواج‌ منجر مي‌شود؟

آيا آيندهِ چنين‌ ازدواج‌هايي‌ قابل‌ پيش ‌بيني‌ است؟

براي‌ پيشگيري‌ از بروز چنين‌ آسيب‌هاي‌ اجتماعي، چه‌ پيشنهاداتي‌ داريد؟

توصيه‌ شما به‌ نسل‌ جوان‌ ايراني‌ چيست؟

مدخل بحث

علل و دلايل روابط دختر و پسر

علل روابط دختر و پسر

دلايل روابط دختر و پسر

 روابط دختر و پسر درمقام تجويز

عوامل زمينه ساز در ايجاد روابط نامناسب بين دختر و پسر

آسيب هاي ناشي از روابط نامناسب بين دختر وپسر

  خانواده عامل بحران

نياز به كالبد شكافي روابط

مؤلفه هاي حائز اهميت

خودكم بيني جوانان

  ممكن است به يكي از اين راه هاي ميانه اشاره كنيد؟

منابع

© Copyright filedoc.ir 2009-2012