واکسن ها

واكسن دارويي است كه براي تحريك سيستم ايمني و در نتيجه توليد پاسخ مناسب طراحي شده است گاهي يك بار واكسيناسيون شخص را تا آخر عمر مصون نگه مي‌دارد. (23)
-تاريخچه واكسيناسيون
اولين اطلاعات در مورد واكسيناسيون به قرن ششم بر مي گردد. واكسيناسيون از زمان هاي بسيار قديم در هند، چين و ايران مورد استفاده بوده است. تقريباً در قرن پيش بود كه دكتر ادوارد جنيريك تكنيكي را براي واكسيناسيون بر ضد آبله كشف كرد. در 14(May) سال 1975 دكتر جيمز اولين بار از ويروس ضعيف شده آبله گاوي براي واكسناسيون فردي به نام جيمز فيليپ بر عليه آبله استفاده كرد. كار جنر با واكسيناسيون آبله گاوي اولين تلاش علمي براي كنترل بيماري هاي عفوني بود. كه با تلقيح دقيق و برنامه ريزي شده سيستماتيك صورت گرفته بود. كار ادوارد جنر پايه اي براي ساختن واكسن هاي جديد و مدرن شد. با وجود اينكه تقريباً يك قرن پيش دانشمند فرانسوي، دكتر لوئي پاستور دريافت كه يك فرد مي تواند بر عليه يك بيماري مسري و عفوني حفاظت شود هنگامي كه اين فرد با پاتوژن ضعيف شده آلوده شود كه باعث ايجاد بيماري بسيار ضعيف و آرام مي‌كند كه تقريباً بدون ضرر است. مهمترين رويدار در تاريخ واكسيناسيون كه به آن دليل لوئي پاستور مشهور شد در سال 1885 زماني رخ داد كه پسري به نام ژوزف ميستر توسط يك سگ هار گاز گرفته شده بود. براي اولين بار در تاريخ فردي به صورت موفقيت آميز بر عليه هاري واكسيناسيون شده بود.
تا قرن نوزدهم در واكسن ويروس انساني به وجود آمد. يكي واكسن آبله جنر و واكسن هاري كه توسط لوئي پاستور ساخته شد. سه واكسن باكتريايي انساني (تيفوئيد، وبا و طاعون) نيز همچنين به وجود آمدند. تحقيقات اكتشافي و گسترش وسيع در علم واكسن سازي از سال 1950 شروع شد. دو واكسن معروف در طي اين سالها به وجود آمدند كه يكي واكسن غير فعال شده پوليو بود كه توسط دكتر جوناس سالك توليد شده وديگري واكسن زنده پوليو بود كه توسط دكتر آلبرت sabin توليد شد. به دنبال آن واكسن هاي ديگري نيز به وجود آمدند كه به صورت گسترده اي بر عليه سرخك، اوريون، سرخچه و هپاتيت B و استرپتوكوكوس نومونيا و هموفيلرس آنفولانزاي تيپ B مورد استفاده قرار گرفتند

فهرست

واکسن چیست؟

تاریخچه واکسنیاسیون

واکسن و واکسیناسیون

انواع شيوه هاي ايمن سازي

(ايمن سازي غير فعال: Passive immunization)

بررسي واكسن هاي قديمي و جديد

واکسن های نسل جدید

BAC- VAC

واكسن ضد كوكائين

واکسن های  ژنی

واکسن های  خوراکی

استفاده از زير واحدهاي پپتيدي براي توليد واكسن

واكسن هاي ساكاريدي

واكسن هاي DNA

مزيت واكسن هاي DNA

اصول ايمني سازي ژنتيكي

نتيجه واكسيناسيون DNA در ماهي ها

مزيت هاي تزريق بدون سوزن سورنگ

استفاده از تفنگ ژني براي تحويل DNA

واكسن هاي آنتي ايد يوتايپ

پپتيدهاي صناعي

واكسن هاي نوتركيبي

واكسن مناسب براي بيماريهاي ايدز

واكسن هاي جديد توبر كولوز

واكسن هاي جديد هپاتيت B

واكسن هاي جديد مالاريا

واكسن هاي multi – epitpe براي ايمونوتراپي سرطان

DNA برهنه ، پايه واكسن هاي سرطان

گسترش استراتژي واكسن DNA براي سرطان پروستات

استفاده از آنتي ژن هاي سطح سلول هاي توموري به عنوان واكسن

© Copyright filedoc.ir 2009-2012