خانه / بایگانی برچسب: اتصال لوله های سفالی- سیمانی- آزیستی

بایگانی برچسب: اتصال لوله های سفالی- سیمانی- آزیستی

دانلود مقاله شبکه جمع آوری فاضلاب

فاضلاب مخلوط رقیقی از انواع آب ها ی دور ریختنی و غیر بهداشتی همراه با مواد زاید است. فاضلاب ها به سه گروه تقسیم می شوند: فاضلاب های خانگی، فاضلاب های صنعتی وفاضلاب های سطحی. فاضلاب های خانگی: به مجموعه ی فاضلاب های توالت، حمام، ماشین لباسشویی، پساب آشپزخانه و….گفته می شود. فاضلاب های صنعتی: جنس آن ها بستگی به نوع فرآورده ی کارخانه دارد ومعمولاً ترکیبات شیمیایی وسمی فراوان دارند. فاضلاب سطحی: عبارتند از آب های حاصله از بارندگی وذوب یخ وبرف. فاضلاب ها دارای مواد خارجی فراوانی هستند که برای زندگی موجودات زنده،به صورت های گوناگون زیان آورند.عوارض باکتری ها ومیکروب های بیماری زا در فاضلاب ها برای انسان شناخته شده است.مواد سمی شیمیایی که در اثر گسترش صنایع روزبه روز بیش تر وارد پساب می گردند. خود می توانند عامل مهعی برای مسمومیت انسان یا حیوان محسوب شوند. بنابراین برای بهداشت وسلامت محیط زیست، باید تدابیری اندیشید که فاضلاب به صورت صحیح از محیط زندگانی دور وبه محل مناسبی انتقال یابد.

ادامه نوشته »