خانه / بایگانی برچسب: عقايد و باورهاي غلط در خصوص خشونت عليه زنـان

بایگانی برچسب: عقايد و باورهاي غلط در خصوص خشونت عليه زنـان

دانلود مقاله همسر آزاری

 همسر آزاری ازدواج به عنوان مهمترین و عالی‌ترین رسم اجتماعی،‌ برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد بزرگسال،‌ همواره مورد تأئید بوده است. ازدواج رابطه‌ای انسانی، پیچیده و ظریف می‌باشد که از ویژگی‌های خاص برخوردار است.شواهد بسیار واضحی وجود دارد که زوجها در جامعه معاصر ما مشکلات شدید و فراگیری را در هنگام برقراری و حفظ روابط عاشقانه صمیمی ‌تجربه می‌کنند. یکی از این مشکلات همسرآزاری است. همسرآزاری از آسیبهای اجتماعی پنهان  است که معمولاً در محیط بسته خانه شکل می‌گیرد و سبب عدم اطمینان و ازهم گسیختگی کانون خانواده می‌شود قربانیان اصلی خشونت در محیط خانواده در مرحله نخست،‌ زنان و پس از آن کودکان و سرانجام مردان هستند. همسرآزادی معضلی است که در قرون اخیر بیش از هر زمان دیگر در جوامع مورد توجه قرار گرفته است و شاید بهترین دلیل برای توجه به این امر،‌مطرح شدن مسأله حقوق زنان و آگاهی این قشر از حقوق و مزایای خود در برابر همسرانشان است. این که هنوز در قرن ۲۱ پشت دیوارخانه‌ها،‌ خشونتی این چنینی جریان دارد که تنها بخش کوچکی از آن بیرون از پرده می‌افتد،موضوعی است که می‌تواند از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه نوشته »