خانه / بایگانی برچسب: مقدمات يا پيش نياز تحقيق

بایگانی برچسب: مقدمات يا پيش نياز تحقيق

دانلود مقاله روش تحقیق در حقوق

چکیده: مصدر از باب تفعیل – حقیقت امری را کشف کردن- بازجوی – رسیدگی و حقیقت یابی . فعالیت منظم ومدون با هدف کشف وگسترش علم و حقیقت یا کشف حقیقی مجهول یا مجمل که به روش خاصی از طریق جستجو به دست می آید. قواعد تحقیق علمی : ۱-             افزایش و توسعه دانش: جمع آوری اطلاعات از منابع دست آوردن و برای رسیدن به نتایج نو ۲-             قابلیت ارزیابی : امکان آزمایش علمی ۳-             نظم وترتیب : رعایت سیر منطقی مطالب+ مدت زمان مشخص+ هزینه ها و … ۴-             قابلیت تعمیم به کل جامعه : نمونه ها طوری طراحی شوند قابلیت تعمیم به کل مردم را دارا باشند. ۵-             تخصصی: آگاهی از تمامی جوانب موضوع ۶-             دقت :در طراحی و برآوردها و تعریف مسئله ومطالب سوابق ، حجم نمونه ،گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل ها وتعاریف واژه ها ، تنظیم گزارش ، کنترل ۷-             صبر و تحمل: مداومت و مقاومت و تلاش مستمر – عجله نکردن – شکستن مشکلات ۸-             جرات- شجاعت  در برخورد با مشکلات و اظهار نتایج ۹-             واقعی بودن –اطلاعات و داده ها باید واقعی و حقیقی باشند نه انتزاعی و خیالی و احساساتی و نعصبی ۱۰-           حذف پیش داوری ذهنی – از دخالت دادن …

ادامه نوشته »